[Please scroll down for English]

Hội thảo Engaging With Vietnam / Kết Nối Việt Nam lần thứ 14 trân trọng kính chào quý Anh/Chị đã gửi bài/tác phẩm tham dự hội thảo.

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến khâu hậu cần và tổ chức, hay thông tin địa điểm diễn ra các phiên hay các hoạt động tại hội thảo, cũng như thông tin liên quan đến người chủ trì hay điều hành các ban.
Tuy nhiên, chúng tôi xin quý Anh/Chị lưu ý:

1) Nếu quý Anh/Chị sau khi nhận được email của chúng tôi và xem kỹ Chương trình Hội thảo phát hiện bất cứ sai sót nào về tên tác giả, nơi công tác, tên bài trình bày, hay tên tác phẩm, chúng tôi kính mong quý Anh/Chị cho chúng tôi biết muộn nhất là ngày 17.6. Chúng tôi sẽ điều chỉnh các thông tin này trong chương trình.

2) Nếu quý Anh/Chị nào đã đăng ký và đã đóng lệ phí tham gia nhưng không thấy tên và bài của mình trong chương trình, kính mong quý Anh/Chị cho chúng tôi biết và gửi cho chúng tôi xác nhận chuyển khoản lệ phí hội thảo muộn nhất là ngày 17.6. Hệ thống nhận đăng ký cũng có thể có sơ suất, và chúng tôi xin thành thật xin lỗi quý Anh/Chị nếu có chuyện này. Chúng tôi sẽ bổ sung tên/ bài của quý Anh/Chị vào chương trình.

3) Như đã thông báo từ trước, Ban tổ chức sẽ không giải quyết bất cứ đề nghị nào từ quý Anh/Chị yêu cầu thay đổi thời gian trình bày cho bài cá nhân hay phiên ban, tiểu ban, và các hoạt động nghệ thuật, trưng bày, biểu diễn khác. Vì vậy, Hội thảo trân trọng kính mong quý Anh/Chị tham gia đầy đủ và sẵn sàng đảm nhận vai trò của mình vào khoảng thời gian đã được phân bổ trong chương trình Hội thảo. Hội thảo là dịp để quý Anh/Chị chia sẻ công trình và hiểu biết của mình và cũng là cơ hội học hỏi từ những người khác và tham gia vào nhiều hoạt động phong phú sẽ diễn ra trong suốt thời gian 1-6 tháng 8.
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của quý Anh/Chị.

 

Dear EWV participants,

We will continue to update information regarding panel venue, panel chair, and other logistical and organizational details.

We would like to request that you pay careful attention to the following notes regarding the conference program:

1) If you see any errors regarding your name, presentation title, affiliation, please let us know by June 17th at the latest. We will update these details accordingly.

2) If you have already registered and paid for the conference but do not see your name and presentation title listed in the program, please let us know and send us proof of your payment by June 17th at the latest. We apologise for any inconvenience caused, in case our system has failed to record your registration. Once received your notification, we will update the program accordingly.

3) As we stated before, we cannot accept any requests to change the program. You are expected to be available to perform your proposed activities as specified in the program.

Thank you for participating and for your cooperation. We look forward to seeing you in Hue in August.

Sincerely,
Organizing Committee