You are currently viewing Introducing a Featured Panel at EWV #14

Introducing a Featured Panel at EWV #14

  • Post author:
  • Post category:EWV 14

Featured Panel: “Tích hợp tài nguyên văn hoá vật thể và phi vật thể trong quá trình di sản hóa” (Integrating tangible and intangible cultural resources in the process of heritagization).


The upcoming 14th Engaging With Vietnam Conference is super delighted to announce this featured panel (with 5 sub-panels within). The Conference is very honoured to have the participation of leading scholars on culture and heritage from across Vietnam (and overseas as well). In this announcement, we will first introduce six of such scholars who come from diverse disciplines:

Tiến sĩ/Dr. Nguyễn Thị Hậu (Khảo cổ/ Archaeology)

GS Tiến sĩ/ Professor Dr. Lâm Thị Mỹ Dung (Khảo cổ/ Archaeology)

GS Tiến sĩ/ Professor Dr. Phan Thị Thu Hiền (Văn hóa học, văn học / Cultural Studies, literature)

PGS Tiến sĩ/ Associate Professor Dr. Trần Thị An (Văn học, văn hóa dân gian/ Literature, folk culture)

Tiến si/Dr. Phan Thanh Hải (Lịch sử/ History)

PGS Tiến sĩ/ Associate Professor Dr. Trần Trọng Dương (Hán Nôm/ Sino-Nom Studies)

A short synopsis/ Tóm lược Tiểu ban:

Không chỉ là ký ức của một dân tộc, di sản, dường như đang ngày càng chứng tỏ sự liên quan tới muôn mặt cuộc sống đương đại. Trong quá trình này, những khía cạnh phi vật thể luôn xen quyện với khía cạnh vật thể, từ đánh giá, chọn lựa giá trị, diễn giải, biểu đạt những giá tri đó đến tái tạo, sáng tạo những giá trị mới, đưa ra những hình thức biểu đạt mới, những kiểu diễn ngôn khác nhau từ những câu chuyện hay truyền thuyết liên quan và thiết lập những hình thức sử dụng di sản khác nhau. Tiểu ban “Tích hợp tài nguyên văn hoá vật thể và phi vật thể trong quá trình di sản hóa” (Integrating tangible and intangible cultural resources in the process of heritagization) xin giới thiệu 6 trong số các diễn giả sẽ tham gia các phiên của tiểu ban đến từ ĐHQG HN, ĐHQG Tp HCM, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Các phiên của tiểu ban sẽ còn có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu đến từ các đơn vị nghiên cứu 3 miền Bắc – Trung – Nam và nước ngoài.

Hạn nộp tóm tắt tham dự hội thảo: 10/5/2023
Abstract submission deadline: 10 May 2023
https://engagingwithvietnam.org/ewv-14/